Eskaderläger

Eskaderläger

Betecknas: VGE
Åldersgrupp: 14-17 år
Längd: 2,5 veckor
Sommaren 2022 lanserade vi ett nytt läger VG-Eskader.

Detta är ett läger där långsegling är i fokus. Under lägret hoppas vi få se fler delar av Stockholms skärgård än någonsin tidigare. Kanske besöker vi Bullerön och Bruno Liljefors jaktstuga, förhoppningsvis får vi se sälar på en fjärd i soluppgången, bad från hoppklippor utlovas, och har vi riktig tur med väder och vind kanske vi kan ta oss så långt som Svenska Högarna.

Eskaderlägret inleds med teori och navigationsundervisning med möjlighet att under lägret få examineras i förarintyg, kustskepparintyg eller VHF/SRC-certifikat. Om man inte har något intyg sedan tidigare är förarintyget det första steget. Att skriva prov är helt frivilligt men om man vill ta ett intyg uppmuntrar vi till självstudier inför lägret. Oavsett om man vill skriva prov eller inte så deltar alla i undervisningen under lägret för att få lära sig grunder inom navigation.

Examinationstillfället kommer vara ca en halv vecka in på lägret och det kostar 625 kr per intyg.Det kommer erbjudas lärarledd undervisning under lägret och vi kommer då i huvudsak fokusera på bestickföring. Fokus under  självstudier läggs alltså förslagsvis på andra delar exempelvis lagar och föreskrifter, sjökortsbeteckningar, säkerhet och väder. Se gärna kunskapsfordringarna för respektive intyg nedan.

Efterföljande två veckorna har vi skärgården inför våra fötter. Vi kommer att göra flera etapper för att upptäcka nya öar, klippor och badplatser. Tillsammans sköter vi allt vad båtlivet innebär och kräver. Vi lagar mat, diskar, seglar och kastar ankare. Dessutom får vi sätta våra nyförvärvade navigationskunskaper på prov i praktiken.

De dagar vi är på Vitsgarn för att proviantera eller fly från ett oväder kommer det finnas tid för klassiska Vitsgarnlekar och även segling av Väderöjulle/C55. I huvudsak är det dock “storbåtarna” vi kommer segla under VG-Eskader och målet är att spendera så mycket tid som möjligt på sjön, nya öar och skär.

Examination kommer att erbjudas i följande intyg från NFB:
Förarintyg
Kustskepparintyg
VHF (SRC)

Se gärna länkade kunskapsfordringarna för respektive intyg som stöd vid självstudier.