Eskaderläger

Eskaderläger

Betecknas: VGE
Åldersgrupp: 14-17 år
Längd: 2,5 veckor
Sommaren 2022 lanserade vi ett nytt läger VG-Eskader.

Detta är ett läger där långsegling är i fokus. Under lägret hoppas vi få se fler delar av Stockholms skärgård än någonsin tidigare. Kanske besöker vi Bullerön och Bruno Liljefors jaktstuga, förhoppningsvis får vi se sälar på en fjärd i soluppgången, bad från hoppklippor utlovas, och har vi riktig tur med väder och vind kanske vi kan ta oss så långt som Svenska Högarna.

Eskaderlägret inleds med navigationsundervisning däreffter har vi skärgården inför våra fötter. Vi kommer att göra flera etapper för att upptäcka nya öar, klippor och badplatser. Tillsammans sköter vi allt vad skärgårdslivet innebär och kräver. Vi lagar mat, diskar, seglar och kastar ankare. Dessutom får vi sätta våra nyförvärvade navigationskunskaper på prov i praktiken.

De dagar vi är på Vitsgarn för att proviantera eller fly från ett oväder kommer det finnas tid för klassiska Vitsgarnslekar och även segling av Väderöjulle/C55. I huvudsak är det dock “storbåtarna” vi kommer segla under VG-Eskader och målet är att spendera så mycket tid som möjligt på sjön, nya öar och skär.

På VG-Eskader erbjuds inget examinationstillfälle för förarbevis, se vårt läger VG-Fortsättning om du önskar ta detta.