Organisation och styrelse

Vitsgarn Seglarskola drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Östra distriktet (USF-Ö) som är ett distrikt i riksförbundet Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF).
Styrelseordförande
Oliver von Olnhausen
ordforande@vitsgarn.se
Kansli
Kim Sandberg
kansliet@vitsgarn.se
Kassör
Martin Ahlquist
ekonomi@vitsgarn.se
Oliver von Olnhausen
Styrelseordförande
Martin Ahlquist Styrelseledamot
Kim Sandberg
Styrelseledamot
Fredrika Sjöö
Styrelseledamot
Håkan Melin
Styrelseledamot
Ebba Cramér
‍‍Styrelseledamot
Fritjof Granström
‍‍Styrelseledamot
Ronja Sjönell
‍‍‍Styrelsesuppleant
Peo Karlsson
‍‍‍‍Styrelsesuppleant
Ella Göth
Valberedning
Sofia Dinell Sederowsky
Valberedning
Hanna Östling
Valberedning