Organisation och styrelse

Vitsgarn Seglarskola arrangeras och drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet (USF-Ö) som är en del av riksförbundet Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF). USF är en ideell organisation som är politiskt och religöst obunden.

Vi bedriver lägerverksamhet där vi utbildar människor i segling och sjömanskap. Vi leder och lär varandra att ledas. Vår verksamhet inspirerar och intresserar våra elever och ledare att ta nästa steg i sin utveckling. Verksamheten bygger på tillit och trygghet genom erfaren personal vilket skapar förtroende och kamratskap.
Styrelseordförande
Oliver von Olnhausen
ordforande@vitsgarn.se
Kansli
Kim Sandberg
kansliet@vitsgarn.se
Kassör
Martin Ahlquist
ekonomi@vitsgarn.se
Oliver von Olnhausen
Styrelseordförande
Fredrika Sjöö
Styrelseledamot
Martin Ahlquist Styrelseledamot
Kim Sandberg
Styrelseledamot
Jan Naumburg
Styrelseledamot
Marie Herlitz
Styrelseledamot
Sofia Dinell Sederowsky
Styrelseledamot
Louis Schard
Styrelsesuppleant
Carl Christerson
Styrelsesuppleant
Arthur Wahlsten
Styrelsesuppleant