Organisation och styrelse

Vitsgarn Seglarskola drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Östra distriktet (USF-Ö) som är ett distrikt i riksförbundet Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF).
Styrelseordförande
Oliver von Olnhausen
ordforande@vitsgarn.se
Kansli
Kim Sandberg
kansliet@vitsgarn.se
Kassör
Martin Ahlquist
ekonomi@vitsgarn.se
Oliver von Olnhausen
Styrelseordförande
Fredrika Sjöö
Styrelseledamot
Martin Ahlquist Styrelseledamot
Kim Sandberg
Styrelseledamot
Sofia Dinell Sederowsky
Styrelseledamot
Claes Reuterswärd
‍‍Styrelseledamot
Louis Schard
Styrelsesuppleant
Arthur Wahlsten
Styrelsesuppleant