Fortsättningsläger

Fortsättningsläger

Betecknas: VGF1 till VGF2
Åldersgrupp: 14-17 år
Längd: 2 veckor
VG-Fortsättning är ett läger där fokus ligger på navigation, sjömanskap, segling men även långsegling is.k “storbåt”.  Seglarlägret riktar sig mot elever 14-17 år där förkunskaper inom segling inte är ett krav men rekommenderas. VG-Fortsättning kan fungera som ett förberedande läger inför INS/ASS eller för den som vill fortsätta utvecklas inom segling, navigation och sjömanskap men inte är intresserad av att bli ledare.

Under lägrets första del läggs vikten på praktiska seglingskunskaper, navigation och sjömanskap. Målet är att eleverna skall lära sig att själva hantera en mindre segelbåt och vid godkänd examination få förarbevis. I den senare delen av lägret används dessa seglings- och navigationskunskaper då vi åker ut på en eskadersegling med minst två eller flera nätters övernattning.

Under långseglingen ges även tillfälle att använda sig av sina teoretiska navigationskunskaper i praktiken. Vad är en enslinje och hur ser en sådan ut från båten? Hur lägger man till i olika slags hamnar och vilket typ av ankare passar för vilken bottenbeskaffenhet? Hur uppträder man sjömannamässigt i skärgården? Och vilket håll ska jag gira för att komma in i vit fyrsektor om jag är på väg mot en fyr som lyser rött? Sådana typer av frågor ämnar den senare delen av lägret att besvara.

Godkänd kurs resulterar i alla dessa intyg i den "blåa boken" från NFB:
Förarbevis för fritidsbåt
Dagernavigering
Mörkernavigering