Om Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Vitsgarn Seglarskola drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Östra distriktet (USF-Ö) vilket är ett distrikt inom riksförbundet Ungdomsförbundet Svergies Flotta (USF). Utöver Östra distriktet finns även Västra distriktet som driver Boviks Seglarskola och Roslagsdistriktet som driver Assö Seglarskola.

USF är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Genom våra läger och därtill knuten verksamhet arbetar vi för att sprida kunskap om sjöfart, sjöförsvar och övriga maritima intressen. Vi verkar också för att ungdomar och unga vuxna ska få möjlighet att utvecklas som ledare och medmänniskor. På våra seglarläger lägger vi grunden för ett livslångt intresse för sjöliv, skärgård och ledarskap.

Seglarorganisation med historisk tradition

USF har anordnat seglarläger och navigationsutbildning i mer än 50 år. Verksamheten med seglarläger startades redan 1946 under namnet Sveriges Flottas Ungdomsförbund. Mellan 1964 och 2017 drev USF Vitsgarn Seglarskola, Boviks Seglarskola och Assö Seglarskola under en förnening men sedan 2017 har varje distrikt en egen förening.

Seglarläger varje sommar

Under juni-augusti erbjuder vi allmänna seglarkurser på 1-3 veckor, specialkurser som kappseglingskurser och ledarutbildning samt en tre veckor lång kombinerad konfirmationsundervisning och seglarläger. Våra kurser och läger riktar sig till åldrarna 7-17 år och alla får utvecklas inom segling, sjömanskap, kamratskap och ansvarskänsla.

Från knatte till kurschef

Vi har en väl utvecklad ledarorganisation som säkerställer att det finns rätt kompetenser och en tydlig ansvarsfördelning på alla våra läger. Under varje lägervecka finns en tjänstgörande SkolChef och BåtChef som har det övergripande ansvaret för lägerplatsen respektive materielet.

Alla våra ledare har genomgått vår egna ledarutbildning Ins/Ass vilket vi är mycket stolta över. Många av våra kurschefer har själva börjat som elev på ett knatteläger för över ett decennium sedan vilket bidrar till den familjära stämningen och starka gemenskapen på Vitsgarn.