Om Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Vitsgarn Seglarskola drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Östra distriktet vilket är ett distrikt inom riksförbundet Ungdomsförbundet Svergies Flotta (USF). Utöver Östra distriktet finns i nuläget även Västra distriktet som driver Boviks Seglarskola och och Roslagsdistriktet som driver Assö Seglarskola.

USF är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Genom våra läger och därtill knuten verksamhet arbetar vi för att sprida vi kunskap om sjöfart, sjöförsvar och övriga maritima intressen. Vi verkar också för att ungdomar och unga vuxna ska få möjlighet att utvecklas som ledare och medmänniskor. På våra seglarläger lägger vi grunden för ett livslångt intresse för sjöliv, skärgård och segling.

Seglarorganisation med historisk tradition

USF har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 50 år. Verksamheten med seglarläger startades redan 1946 under namnet Sveriges Flottas Ungdomsförbund. Mellan 1964 och 2017 drev USF landets samtliga seglarskolor och sedan 2017 har varje distrikt en egen styrelse och organisation.

Seglarläger varje sommar

Under juni-augusti erbjuder vi allmänna seglarkurser på 1-3 veckor, specialkurser som kappseglingskurser och en tre veckors kombinerad konfirmationsundervisning och seglarläger samt ledarkurser. Höst och vår anordnar vi även navigationskurser centralt. Eleverna på våra seglarläger är både pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år och alla får de lära sig segling, sjösäkerhet, sjömanskap, kamratskap och ansvarskänsla.

Från knatte till kurschef

Våra ledare är väl medvetna om sitt ansvar när de under en eller ett par veckor tar hand om ert barn. Alla ledare har också genomgått vår egna ledarskapsutbildning Ins/Ass med godkänt resultat. Alla våra ledare är f d elever, vilket vi är mycket stolta över. Flera av våra kurschefer har själva börjat som elev på ett knatteläger för över ett decennium sedan vilket bidrar till den familjära stämningen och starka gemenskapen på Vitsgarn.