Vår historia

Vitsgarn är en ö i Stockholms södra skärgård belägen i Haninge kommun. Ön köptes av marinen 1910 och har fram till 70-talet utgjort en viktig del av basområdet Hårsfjärdens örlogsdepå. Marinens verksamhet på Vitsgarn som del av örlogsdepån har varit många. Bland annat kan nämnas mobiliseringsplats för minröjningsförband, riktarhallar i vilka man övade sid- och höjdriktning med fartygskanoner, målbyggnation av bogserade artillerimål, luftvärnsbatteri samt idrottsplats. Den senare invigdes den 12 augusti 1927 och utgjorde en av Sveriges finaste idrottsplatser med simstadion, fotbollsplan, terräng- och löpspår samt flera andra anläggningar för idrottsutövning.

I samband med att Marinen flyttade huvuddelen av sin verksamhet till Muskö tilldelades vi Vitsgarn som lägerområde efter beslut av dåvarande Chefen för Marinen. USF som fram till 1976 bedrivit sin huvudsakliga verksamhet på ön Fejan i Stockholms norra skärgård flyttade därför verksamheten till Vitsgarn från och med sommaren 1977. Nu har verksamheten pågått i över 50 år med över 20 000 elever som genomgått endera eller flera läger på Vitsgarn.
Bild tagen i samband med invigningen av idrottsplatsen 1927.
Källa: Sjöhistoriska museet/Marinens Pressdetalj/okänd fotograf.

Källa: Sjöhistoriska museet/Marinens Pressdetalj/okänd fotograf.
Under 40-talet genomförde Kustflottan idrottstävlingar på Vitsgarn och bilden ovan visar prinsparet Gustaf Adolf och Sibylla i samspråk med Chefen för Kustflottan Yngve Ekstrand i samband med en prisutdelning. I bakgrunden kan man skönja idrottsvillan på Vitsgarn som idag fungerar som vårt högkvarter och går under namnet "Villan".