Årsmöte

Föreningens årsmöte skall enligt stadgarna äga rum mellan oktober - november och hålls vanligtvis under senare delen av november. På denna sida fastställer vi tid, kallelse och bilagor för årsmötet.