Årsmöte

Föreningens årsmöte skall enligt stadgarna äga rum mellan oktober - november och hålls vanligtvis under senare delen av november. På denna sida fastställer vi tid, kallelse och bilagor för årsmötet.

Kallelse 2022
Årsmöte 2022 kommer att hållas den 22 november kl 19:00 i Oscars församling.

Det kommer också vara möjligt att delta digitalt via länken nedan:
meet.google.com/aeg-totx-nhh

Bilagor publicerade 2022-11-15: