Instruktörs/assistentläger

Instruktörs/assistentläger
Betecknas: INS/ASS
Åldersgrupp: Året man fyller 16-18 år
Längd: 3 veckor
Det här är seglarlägret för dig som är sjövan och som vill utbilda dig till ledare på Vitsgarn.

Alla våra ledare började på INS/ASS som är första steget till att bli ledare i vår organisation. Det är en gedigen segling- och ledarskapsutbildning med stundtals högt tempo. På programmet står segling, sjömanskap, navigation, ledarskap, pedagogik, sjukvård och mycket annat. Du kommer att uppleva att du växer och utvecklas både som människa, lagkamrat och seglare.

Kursen håller genomgående högsta kvalité med gästföreläsare som är experter på sina områden. Vi brukar bland annat få besök av en akutläkare som berättar om sjukvård, brandsäkerhetsexperter och psykiatriker som undervisar om neuropsykiatriska funktionshinder.

Syftet med Ins/Ass är att kunna bli ledare på Vitsgarn efter godkänd kurs. Om du inte vill bli ledare utan vill fortsätta som elev så är våra läger VG-Fortsättning och VG-Eskader ett bra alternativ. Vanligtvis går man INS/ASS sommaren efter konfirmationsläger eller det året man fyller 16 år. Det är viktigt att komma ihåg att INS/ASS inte är en ”återträff” utan syftar till att du som vill bli ledare skall få möjlighet att bli det.

Du bedriver självstudier till förarintyg innan lägret och skickar in en kopia innan den 1 mars. Under lägret bygger vi vidare på dessa kunskaper med praktiska tillämpningar, nattnavigering och det ges möjlighet att ta kustskepparintyg eller VHF-certifikat(SRC).

Vi ser gärna att du har ”seglat upp” på Vitsgarn någon gång eller har motsvarande seglingskunskaper.

Deltagare får betyg 1-5 inom fyra delområden: segling, sjömanskap, navigation och ledarskap. Ett betyg över 2 i samtliga områden krävs för godkänd kurs. Elever med godkänd kurs erbjuds fortsätta som ledare nästkommande sommar.

Efter godkänd kurs öppnas en helt fantastisk värld med roligt sommarjobb och härlig gemenskap. Du får en högkvalitativ och meriterande utbildning som du kommer att ha nytta av i många år framöver. Sommaren efter godkänd kurs erbjuds du återkomma som assistent och därefter finns alla möjligheter att utvecklas vidare till instruktör, båtkalle och kursledning på sikt. Alla våra kurschefer började precis där du är nu - våga ta steget!

Ansökningsprocess
Antagning till INS/ASS sker via en urvalsprocess och ansökningar tas emot fram till den 1 januari 2022.

Ansökan till INS/ASS består av två delar:

1. Ansökningsbrev senast den 1 januari 2022

Ansökningsbreven bedöms utifrån ett antal kriterier som syftar till att identifiera deltagare som är motiverade och har stor chans att klara utbildningen.

Ansökningsbreven ska skrivas om max en A4 och i brevet vill vi att du ska berätta lite om dig själv och varför du vill bli ledare på Vitsgarn, vad du har för seglings- och båtbakgrund och om du tidigare har några ledarskapserfarenheter (t.ex. lagkapten i ett fotbollslag, barnvakt eller annan erfarenhet i en ledande roll). Du får också gärna berätta vilka läger du tidigare gått, om du har “seglat upp” på dessa och vad du tycker har varit roligast och mest lärorikt på Vitsgarn.

Ansökningsbreven ska även innehålla:

- Födelsedatum
- Telefonnummer
- Postadress
- E-postadress (se till att mailadressen som anges inte är en skolmail).

Ansökningsbrevet skickas in i pdf-format med förnamn och efternamn som dokumentnamn, t.ex. "CarlCarlsson.pdf" senast den 1 januari 2022 till insass@vitsgarn.se. Om du redan har Förarintyg kan du skicka en kopia tillsammans med ditt ansökningsbrev, annars har du fram till den 1 mars 2022 att ta och skicka in detta enligt nedan.

2. Godkänt Förarintyg från Nämnden för Båtlivsutbildning senast den 1 mars 2022
För att bli antagen till INS/ASS är det krav på att inneha Förarintyg. En bild på förarintyget ska skickas in till insass@vitsgarn.se senast den 1 mars 2022.

Sökande som inte skickar in Förarintyg i tid kan få en plats på reservlistan så fort förarintyget är inskickat.  

Urvalet görs efter den 1 mars när alla förarintyg har skickats in och grundas i bedömningen av ansökningsbrevet.

Antagningsbesked ges senast den 14 mars till den mailadress som angivits i ansökningsbrevet.