Konfirmationsläger

Konfirmationsläger

Betecknas: VK1 till VK3
Åldersgrupp: 15 år
Längd: 3 veckor

Packlista

En utrustningslista finns på sidan Praktisk information/Läger ABC. Exakta klockslag för lämning publiceras i maj.

Konfirmationsundervisning på förmiddagarna
Förmiddagarna ägnas åt konfirmationsundervisning ledd av en präst från Svenska kyrkan och dagarna avslutas med kvällsandakt i solnedgången. Den sista dagen på lägret är det föräldradag på Vitsgarn. Konfirmationen äger rum i Oscarskyrkan i Stockholm dagen därpå. Varje sommar anordnas tre konfirmationsläger i samarbete med Oscars församling i Stockholm med plats för max 40 elever varav lika många killar som tjejer. Under 2024 kommer det vara två VK1 läger, VK1:1 och VK1:2 och där VK1:1 har Konfirmation i Oscarskyrkan kl 16:30 söndag den 7 juli. Övriga tider för konfirmation se tider på första sidan.

Eftermiddagar till sjöss
Under eftermiddagarna seglar du tillsammans med kurskamrater och seglarinstruktörer. Du får lära dig allt från hur en segelbåt fungerar till seglingsteknik, knopar och sjövett. Till en början finns en instruktör i båten men senare under lägret finns möjlighet att ”segla upp”. Blir du godkänd på provet får du sedan segla som skeppare på egen hand. Det blir också utflykter, kvällsaktiviteter och långseglingar till andra öar i södra skärgården.

Allt det här lär du dig på tre veckor:
Vad segelbåtens olika delar heter och hur de fungerar
De sex vanligaste knoparna och hur du använder dem
De olika sjövettsreglerna
De olika seglingssätten
Väjningsregler till sjöss
Att segla en jolle
Att lägga till vid från- och pålandsvind
Splitsa och tagla tampar
Enklare kappseglingsregler
Ta ut kurs och position på ett sjökort
Bestickföring (navigation)