Enveckasläger

Enveckasläger

Betecknas: VG11 till VG18
Åldersgrupp: 8-14 år
Längd: 1 vecka

Det här seglarlägret passar dig som är 8-14 år gammal, se nedan. Du hinner lära dig en hel del under en vecka. Du bor här på Vitsgarn och seglar våra segelbåtar tillsammans med din segelinstruktör. Om du vill kan du även få ”segla upp” inför kurschefen för att visa dina nya kunskaper. Blir du godkänd på provet får du segla som skeppare med egen besättning. På kvällarna grillar vi korv, spelar brännboll eller hittar på annat som är kul.

Allt det här lär du dig på en vecka

  • Vad segelbåtens olika delar heter och hur de fungerar
  • De sex vanligaste knoparna och hur du använder dem
  • De olika sjövettsreglerna
  • De olika seglingssätten
  • Väjningsregler till sjöss
  • Att segla en mindre typ av jolle
  • Att lägga till i olika vindförhållanden