Information om USF-Ö 2.0

Kära medlemmar,

Det är med stor sorg vi behöver meddela att Vitsgarn Seglarskolas hyreskontrakt är uppsagda per 2025-12-31.

Hur och varför?
Medlemmar ur styrelsen blev kallade till Försvarsmakten på Berga för att få information om kommande förändringar. Deltagare på mötet var två representanter för Garnisonen Berga samt vår förvaltare från Fortifikationsverket. Vi delgavs information om förändringar som Försvarsmakten avser att genomföra som i mångt och mycket bottnar i det förändrade säkerhetsläget i Europa. I och med detta kommer Försvarsmakten att behöva ta tillbaka det område som Vitsgarn Seglarskola  har hyrt sedan 1977.

USF-Ö styrelse har gjort det som står i vår makt för att få en annan utgång och vi har haft en fin och respektfull dialog med Försvarsmakten som beklagar denna förändring.

Nuläge?
Vi kan gladeligen meddela att vi kommer att genomföra de läger som är planerade 2024 samt 2025.

Framtid?
Vi har en historia och Vitsgarns-anda att vara otroligt stolta över, det ger vi inte upp i första taget. Nu sörjer vi för att sedan komma igen med full kraft och kreativitet. Vi anser oss vara bäst i Sverige på att bedriva seglarläger och det vill vi fortsätta med. Styrelsen arbetar intensivt för att utforska möjliga vägar framåt och tar gärna emot idéer och förslag på alternativa lägerplatser. Maila styrelse@vitsgarn.se.

Informationen ovan offentliggjordes vid ett öppet digitalt möte den 6 mars.

Vi ser fram emot att få fortsätta genomföra läger tillsammans med er <3

Styrelsen