Tvåveckorsläger

Betecknas: VG21 till VG23
Åldersgrupp: 11-14 år
Längd: 2 veckor

Det här seglarlägret passar dig som är 11-14 år. På två veckor hinner du lära dig en hel del. Du bor här på Vitsgarn och seglar i våra segelbåtar tillsammans med din segelinstruktör. Om du vill kan du även ”segla upp” för att visa dina nya kunskaper. Blir du godkänd får du sedan segla som skeppare med egen besättning. Om värdet tillåter blir det också en långsegling med övernattning på en trevlig ö. På kvällarna ordnar vi olika aktiviteter som brännboll, korvgrillning, tipspromenader och mycket annat.

Allt det här lär du dig på två veckor

  • Vad segelbåtens olika delar heter och hur de fungerar
  • De sex vanligaste knoparna och hur du använder dem
  • De olika sjövettsreglerna
  • De olika seglingssätten
  • Väjningsregler till sjöss
  • Att segla en jolle
  • Att lägga till vid från- och pålandsvind
  • Splitsa och tagla tampar
  • Grunderna i kappseglingsregler