Instruktörs/assistentläger

Betecknas: INS/ASS
Åldersgrupp: 15-17 år
Längd: 3 veckor

Det här är seglarlägret för dig som är sjövan och som vill utbilda dig till ledare på Vitsgarn.

Alla våra ledare och kurschefer började på Ins/Ass som är första steget till att bli ledare i vår organisation. Det är en gedigen segling- och ledarskapsutbildning med stundtals högt tempo. På programmet står segling, sjömanskap, navigation, ledarskap, pedagogik, sjukvård och mycket annat. Du kommer att uppleva att du växer och utvecklas både som människa, lagkamrat och seglare.

Kursen håller genomgående högsta kvalité med gästföreläsare som är experter på sina områden. Vi brukar bland annat få besök av en akutläkare som berättar om sjukvård, brandsäkerhetsexperter och psykiatriker som undervisar om neuropsykiatriska funktionshinder.

Syftet med Ins/Ass är att kunna bli ledare på Vitsgarn efter godkänd kurs. Om du inte vill bli ledare utan vill fortsätta som elev så är vårt läger VG Fortsättning ett bra alternativ. Vanligtvis går man Ins/Ass sommaren efter konfirmationsläger men det är viktigt att komma ihåg att Ins/Ass inte är en ”återträff” utan syftar till att du som vill bli ledare skall få möjlighet att bli det.

Du bedriver självstudier till förarbevis innan lägret och skickar in en kopia innan den 1 mars. Under lägret bygger vi vidare på dessa kunskaper med praktiska tillämpningar och nattnavigering. Det finns även möjlighet att ta kustskepparexamen eller VHF-certifikat under lägret.

Deltagare får betyg 1-5 inom fyra delområden: segling, sjömanskap, navigation och ledarskap. Ett betyg över 2 i samtliga områden krävs för godkänt resultat på kursen. Endast godkänt resultat leder till erbjudande om att fortsätta som ledare nästkommande sommar. Det är alltså inte garanterat att bli ledare för att du gått lägret.

Vi ser gärna att du har ”seglat upp” på Vitsgarn någon gång eller har motsvarande seglingskunskaper.

Efter godkänd kurs öppnas en helt fantastisk värld med roligt sommarjobb och härlig gemenskap. Du får en högkvalitativ och meriterande utbildning som du kommer att ha nytta av i många år framöver. Sommaren efter godkänd kurs erbjuds du återkomma som assistent och därefter finns alla möjligheter att utvecklas vidare till instruktör, båtkalle och kursledning på sikt. Du får också möjlighet att engagera dig i någon av våra spännande utskott.

Ansökningsprocess
Antagning till Ins/Ass sker via en urvalsprocess och ansökningar tas emot fram till den 20 december. Ansökan sker via ansökningsbrev till [email protected].

Ansökningsbreven bedöms utifrån ett antal kriterier som syftar till att få INS/ASS-deltagare som är motiverade och har stor chans att klara utbildningen. Ansökningsbreven ska skrivas om max en A4 och i brevet vill vi att du ska berätta lite om dig själv och varför du vill bli ledare på Vitsgarn, vad du har för seglings- och båtbakgrund och om du tidigare har några ledarskapserfarenheter (tex lagkapten i ett fotbollslag, barnvakt eller annan erfarenhet i en ledande roll). Du får också gärna berätta vilka läger du tidigare gått och vad du tycker har varit roligast och mest lärorikt på dessa.

Ansökningsbreven skickas in i pdf-format med förnamn och efternamn som dokumentnamn (tex. "CarlCarlsson.pdf"). Skriv också födelsedatum och kontaktuppgifter i brevet och se till att mailadressen som anges inte är en skolmail.