VGKapp

Betecknas: VGKapp
Åldersgrupp: 12-17 år
Längd: 1 vecka

VGKAPP är ett nytt läger på Vitsgarn för sommaren 2019. Under detta läger fokuserar vi på segling i nya former för elever som vill avancera sina kunskaper. Fokus kommer ligga kappsegling då det är ett utmanande och spännande moment inom segling där man både utvecklar sin praktiska båthantering och får lära sig den teori som krävs för att kunna kappsegla på ett effektivt sätt.

VGKAPP finns som ett alternativ till vanliga en- och tvåveckasläger eller konfirmationsläger men även för elever som vill förbereda sig inför INS/ASS. Det ställs inga särskilda krav på förkunskaper inom segling men det ska samtidigt finnas utrymme för redan duktiga seglare att få fortsätta utvecklas.

Fokus kommer som sagt ligga på segling med praktisk övning som boathandling och trim men även ren strategi och starter inom kappsegling. Vi kommer sikta på två seglingspass (enbart C55) om dagen vilket kommer innebära mindre utrymme för vanliga kvällsaktiviteter för att kunna ägna oss åt mer teori. Självklart ska vi hitta på en massa andra kul aktiviteter men vi vill i så stor utsträckning som möjligt koppla aktiviteter till segling.