VG-Fortsättning

Betecknas: VG-Fortsättning
Åldersgrupp: 14-17 år
Längd: 2 veckor

VG-Fortsättning är ett nytt läger på Vitsgarn för sommaren 2018.  Under detta läger fokuserar vi på navigation, sjömanskap och självklart segling med extra krut på långsegling.  Seglarlägret inriktar sig på personer mellan 14-17 år där förkunskaper inom segling inte är ett krav men rekommenderas. VG-Fortsättning kan fungera som förberedande läger inför INS/ASS eller ett alternativ för den som inte är intresserad av att bli ledare men vill utöka sina kunskaper inom segling, navigation och sjömanskap.

Under lägrets första del läggs vikten på praktiska seglingskunskaper samt teoretisk navigation och sjömanskap.  Målet är att eleverna skal lära sig att själva hantera en mindre segelbåt och vid godkänd examination få förarbevis.

I den senare delen av lägret används dessa seglings- och navigationskunskaper skarpt då vi åker ut på en längre eskadersegling med minst två nätters övernattning, fler om vädret tillåter. Här ligger fokus på att lära sig hur man använder sina teoretiska navigationskunskaper i praktiken. Hur väljer du destination för en långsegling? Hur lägger man till vid olika slags hamnar? Hur beter man sig generellt när man är ute i skärgården? Sådana frågor ämnar den senare delen av lägret att besvara.

Även om fokus ligger på segling och navigation återfinns självklart några av de klassiska vitsgarnsaktiviteterna i VG-Fortsättning.

Godkänd kurs resulterar i alla dessa intyg i den "blåa boken" från NFB:

  • Förarbevis för fritidsbåt
  • Seglarintyg 1
  • Dagernavigering
  • Mörkernavigering