Konfirmationsläger

Betecknas: VK1, VK2, VK3
Åldersgrupp: 14-16 år
Längd: 3 veckor (20 dagar)

Det här lägret är ett kombinerat konfirmationsläger och seglarläger.

Konfirmationsundervisning på förmiddagarna

Förmiddagarna ägnas åt konfirmationsundervisning ledd av en präst från Svenska kyrkan och dagarna avslutas med kvällsandakt i solnedgången. Den sista dagen på lägret är det föräldradag på Vitsgarn. Konfirmationen äger rum i Oscarskyrkan i Stockholm dagen därpå. Varje sommar anordnas tre konfirmationsläger i samarbete med Oscars församling i Stockholm med plats för max 40 elever varav lika många killar som tjejer.

Eftermiddagar till sjöss

Under eftermiddagarna seglar du tillsammans med kurskamrater och seglarinstruktörer. Du får lära dig allt från hur en segelbåt fungerar till seglingsteknik, knopar och sjövett. Till en början finns en instruktör i båten men senare under lägret finns möjlighet att ”segla upp”. Blir du godkänd på provet får du sedan segla som skeppare med egen besättning utan instruktör i båten. Det blir också utflykter, kvällsaktiviteter och långseglingar till andra öar i södra skärgården.

Allt det här lär du dig på eftermiddagarna

 • Vad segelbåtens olika delar heter och hur de fungerar
 • De sex vanligaste knoparna och hur du använder dem
 • De olika sjövettsreglerna
 • De olika seglingssätten
 • Väjningsregler till sjöss
 • Att segla en jolle
 • Att lägga till vid från- och pålandsvind
 • Splitsa och tagla tampar
 • Enklare kappseglingsregler
 • Ta ut kurs och position på ett sjökort
 • Bestickföring (navigation)