Vår verksamhet och Covid-19

Uppdatering 5 juni 2021
Senaste tidens nedgång i smittspridning verkar bestå och vi följer nu scenario 0, dvs det bästa scenariot. Förberedelserna för sommaren på Vitsgarn närmar sig nu slutet och vi är mycket glada över att kunna välkomna våra elever och ledare inom kort. Även denna sommar kommer att innebära en lite annorlunda verksamhet men förhoppningsvis kan vår ö bidra till att skänka ro, återhämtning och gemenskap efter ett utmanande år.

Vi kommer framöver endast att uppdatera denna sida om det framkommer någon ny information. Samtliga läger planerar att starta enligt lägerschemat. Hämtningstider och packlista finns i Läger ABC. Vi vill betona vikten av att endast helt symptomfria personer kommer ut till Vitsgarn, tveka inte att kontakta kansliet vid minsta tveksamhet.

---

Uppdatering 25 maj 2021
Folkhälsomyndigheten har den 20 maj släppt nya råd till läger vilka innebär att läger kan genomföras med vissa anpassningar. Rekommendationerna är helt i linje med åtgärderna vi redan implementerade förra året dvs bland annat separata grupper, hygienåtgärder och ökat avstånd.

Årets lägerschemat är särskilt framtaget för att minimera antalet läger ute samtidigt. Vi ser därför med tillförsikt på den kommande lägersommaren och planerar för att genomföra samtliga läger enligt gällande program.

Följande åtgärder har vidtagits för att följa rekommendationerna:

- Läger bedrivs som separata grupper, inga aktiviteter mellan läger
- Fler sjötransporter med utglesade intervall för att minska trängsel i samband med lämning
- Föräldradagarna är inställda
- Konfirmation sker på Vitsgarn istället för i kyrkan
- Tre nya bostäder byggdes 2020 för att kunna glesa ut sovplatser
- 18 nya tvättställ med rinnande vatten monterades förra sommaren
- Måltider intas på Vitsgarn istället för matsalen
- På Vitsgarn finns tre stora separata mattält
- Teoriundervisning sker i mindre grupper utomhus
- Generösa avbokningsregler vid sjukdomsfall för att uppmuntra till att endast friska personer deltar

Vi önskar er varmt välkomna till en säker, rolig och lärorik sommar på Vitsgarn!

---

Uppdatering 27 april 2021
Under 2020 investerade vi stort för att kunna genomföra läger på ett smittsäkert sätt. Vi lyckades då genomföra samtliga läger utan någon känd smittspridning och det är vi både tacksamma och stolta över.

Vi planerar och arbetar för att samtliga läger 2021 ska kunna genomföras. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring vilket restriktioner som kommer att råda i sommar. Nya besked för idrotten väntas den 17 maj.

Eventuellt beslut om att ställa in läger kommer att tas två veckor före lägerstart. Vi har valt att meddela så sent som möjligt eftersom vi vet att smittoläget och därmed vilka restriktioner som gäller kan förändras snabbt.

Vi hoppas att alla elever och föräldrar som berörs av osäkerheten har förståelse för situationen.

---

Uppdatering 22 mars 2021
Vi har ett fortsatt osäkert läge men senaste tidens ökningstakt verkar ha stannat av något. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och även om det är svårt att veta exakt hur förutsättningarna kommer att vara i sommar så räknar vi med att fortsatt behöva ha smittsäkerhet i första rummet.

Vi har nu tagit beslut om att:

- Inte genomföra några föräldradagar 2021
- Konfirmation kommer att äga rum på Vitsgarn likt förra sommaren

Dessa åtgärder syftar till att minska antalet besökare på Vitsgarn och minimera antalet personer som samlas i samband med konfirmation. Vi får just nu många frågor till följd av en ökad efterfrågan på våra läger. För att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt kan vi dock inte utöka antalet platser och hoppas på er förståelse för detta.

Dagarna börjar bli märkbart längre och vi håller nu tummarna för att så många som möjligt ska få uppleva den friska och virusfria luften ute i skärgården i sommar.

---

Uppdatering 2 mars 2021

Ännu är det långt kvar till sommaren men tyvärr finns det indikationer på en ökad smittspridning senaste veckorna. Utvecklingen bevakas mycket noggrant och grundinställningen är att vi ska följa myndighetsrekommendationerna som gäller i sommar. Som alla verksamheter har vi svårt att förutse dessa men har tagit många lärdomar av förra sommarens covidanpassningar.

Likt förra sommaren så kommer vi inte att kräva någon slutbetalning vid sen avbokning på grund av sjukdom för att uppmuntra till att endast friska elever deltar i verksamheten. Vid avhopp på grund av sjukdom gäller:

- Medlemsavgift på 500kr återbetalas
- Anmälningsavgift på 1 300kr återbetalas ej
- Inget krav på läkarintyg vid akut sjukdom

Ordinarie avbokningsregler gäller vid avbokning av annat skäl än akut sjukdomsfall.

---

Uppdatering 10 februari 2021

Vårsolen börjar göra sitt intåg och så även planeringen inför sommaren 2021. Senaste veckorna har vi sett en nedgång i smittspridningen men pandemin har lärt oss att vi behöver hålla ut och ha en fortsatt hög beredskap.

Det är ännu oklart vilka begränsningar som kommer att gälla i sommar från myndighetshåll. FHM berättade på sin senaste presskonferens igår att ungdomsidrott och utomhusaktiviteter är viktiga för folkhälsan och sannolikt bidrar i låg omfattning till smittspridning.

Sommarens lägerprogram är särskilt framtaget för att minimera antalet läger ute samtidigt. Just nu planerar vi för att genomföra läger enligt plan med bibehållen hög nivå på städning, distansering och hygien som möjliggjorde förra sommaren. Styrelsen bevakar situationen noggrant och kommer att uppdatera denna sida löpande då det framkommer ny information.

---

Uppdatering 11 juni 2020

I helgen drar sommarens första läger igång på en lägerplats väl rustad för sommarens unika utmaningar. Vi har jobbat stenhårt under våren för att verkställa alla riskreducerande åtgärder som beskrivs här nedan. Nu ligger båtarna och guppar i Hiltonviken och väntar på glada elever och ledare. Vi har inga nya signaler från myndighetshåll förutom att testkapaciteten fortsätter att öka.

Vårens pandemi har berört oss alla på olika sätt och i sommar får vi möjlighet att ta stöd av varandra och finna gemenskap på Vitsgarn även om det sker under nya anpassade former.

Från och med idag kommer sidan endast att uppdateras om ny information framkommer. Som alltid är ni välkomna att kontakta kansliet vid eventuella frågor eller funderingar. På lördag välkomnar vi våra allra första läger VG11 och VG12!

---

Uppdatering 4 juni 2020

Vi ser en fortsatt försiktig optimism i omvärlden och idag meddelande regeringen att inrikes resor tillåts från den 13 juni. Folkhälsomyndigheten har också meddelat att man från och med den 14 juni häver tre av fem allmänna råd till idrotten. Råden som stryks är att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar.

Vid dagens presskonferens betonades dock vikten av att fortsätta ta ansvar för minskad smittspridning. Trots vissa lättnader från myndighetshåll kvarstår därför samtliga av våra vidtagna åtgärder tillsvidare. Se gärna tidigare uppdateringar och frågorna i högerspalten för detaljerad information om våra vidtagna riskreducerande åtgärder. Information har nu gått ut i Läger ABC till alla föräldrar och vi vill ånyo betona vikten av att endast friska personer deltar i lägerverksamheten.

---

Uppdatering 29 maj 2020

Arbete pågår för fullt med att verkställa anpassningar till det rådande läget. Vi riktar ett varmt tack till våra medlemmar och ledare för det stora engagemanget som har krävts denna vår. Byggnation av nya logement fortlöper och vi har beställt tre stora luftiga tält där varje läger kommer kunna äta eller ha teoriundervisning var för sig.

Vi har idag uppdaterat sidan med några vanliga frågor, se högerspalten. Det har inte kommit några nya riktlinjer från myndighetshåll och vi ser fram emot att välkomna våra första läger VG11 och VG12 om ganska exakt 2 veckor!

---

Uppdatering 21 maj 2020

I veckan kom positiva besked från Folkhälsomyndigheten (presskonferens den 18 maj) där lägerverksamhet bedöms kunna ske på ett säkert sätt givet vissa anpassningar som att glesa ut sovplatser och säkerställa handhygien. Man understryker vikten av att barn och ungdomar får möjlighet att fortsätta sina aktiviteter och att denna grupp sannolikt inte bidrar i större omfattning till smittspridning.

Glädjande nog verkar vi ha gjort samma bedömning som Folkhälsomyndigheten och har redan påbörjat en rad åtgärder i linje med veckans rekommendationer. Vi fortsätter att verkställa riskreducerade åtgärder som redovisats vid tidigare uppdateringar. Trots att vi haft arbetshelger utan övernattning har vi lyckats sjösätta alla båtar och ligger i fas med att förbereda ön. Tvättställ har monterats och en stor leverans av handsprit har säkrats. Inom kort kommer Läger ABC att publiceras med specifik information om vad du som förälder behöver tänka på i sommar.

Med tre veckor kvar till lägerstart börjar sommaren ge sig till känna med längre dagar och varmare väder. Det blir en lite annorlunda lägersommar i år men det ger oss möjlighet att tänka nytt och hitta nya samarbeten.

Se länk till information hos Folkhälsomyndigheten och Svenska Seglarförbundet.

---

Uppdatering 14 maj 2020

Den nedgående trend vi sett senaste veckorna verkar hålla i sig och vi håller tummarna för att det fortsätter. Vi fortsätter arbeta för att anpassa lägerplatsen till dagens nya förutsättningar. Nu har vi kommit lite längre med konkreta åtgärder såsom att montera 18 nya tvättställ med rinnande vatten för att möjliggöra riktigt ordentlig handhygien. Byggnation av nya logement fortlöper enligt plan och vi har beslutat att samtliga måltider intas på Vitsgarn.

Denna sommar i korthet:
- Begränsningen på 50 personer hålls dygnet runt
- Föräldradagarna är inställda
- 3 nya bostäder byggs för att kunna glesa ut sovplatser
- 18 nya tvättställ med rinnande vatten monteras
- Måltider intas på Vitsgarn istället för matsalen
- Teoriundervisning sker i mindre grupper utomhus

För konfirmationsläger kommer själva konfirmationen behöva anpassas om begränsningen på 50 personer kvarstår. Vi ser nu över olika möjligheter att livesända tillställningen för minimera antalet besökare. Sommaren närmar sig med stormsteg men vi ser fram emot att välkomna er till en säker och rolig lägerplats om ett par veckor!

----

Uppdatering 7 maj 2020

I omvärlden ser vi en försiktig optimism men signalerna är tydliga från myndighetshåll att vi behöver fortsätta ta ansvar för att bromsa smittspridning. Vi fortsätter arbeta för att skapa en säker lägermiljö. Utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg har logement, inomhusundervisning och måltider identifierats som riskmoment. Vi samlar kraft och engagemang i alla led för att säkra att vi möter rekommendationerna.

Konkret så har vi påbörjat byggnation av 3 nya separata logement samt utnyttjar fler befintliga lokaler till att glesa ut sovplatser. I kombination med något färre personer på Vitsgarn så kommer vi kunna glesa ut till ungefär hälften av ordinarie beläggning. Det innebär att vi kan upprätthålla "tvåmetersregeln" även nattetid. Nya tvättställ monteras vid flera strategiska platser med rinnande vatten, tvål och handsprit.

Teoriundervisning kommer att ske utomhus och vi ser nu över olika lösningar med större evenemangstält för att säkra detta arbetssätt oavsett väder.

Vi hoppas på att få några mer specifika råd från Folkhälsomyndigheten avseende lägerverksamhet och kommer givetvis följa dessa. Vi utnyttjar nu tiden för att planera utifrån rådande förutsättningar som kan ändra sig åt båda hållen. Det står klart att denna sommar kommer att bli lite annorlunda än vi är vana vid men tack vare ert fantastiska engagemang ser vi med tillförsikt på den kommande sommaren.

----

Uppdatering 30 april 2020

Vi fortsätter att bevaka situationen noga och det har inte kommit några nya riktlinjer från myndighetshåll. Det innebär att vi fortsatt planerar för att genomföra sommarens läger och vi fokuserar nu på att anpassa verksamheten till nuvarande förutsättningar. I syfte att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi redan nu vidtagit följande åtgärder:

- Föräldradagarna på Vitsgarn ställs in för att undvika sammankomster på över 50 personer
- Utökade logement till både elever och ledare för att glesa ut sovplatser
- Fler sjötransporter sätts in för att minska trängsel och undvika att läger blandas
- Vi för en dialog med köket för att minska trängsel i matsalen
- Inomhusaktiviteter såsom teoriundervisning förläggs utomhus
- Förstärka hygien och städrutiner

Vid eventuella sjukdomsfall under lägertid så skall personen åka hem utan dröjsmål, detta innebär att föräldrar behöver ha beredskap för att hämta med kort varsel.

Känslor av osäkerhet och ovisshet präglar samhället i stort och vår ambition är att fortsätta vara en trygg plats för barn och ungdomar även i dessa tuffa tider. Slutligen vill vi ödmjukast tacka för ert tålamod och förståelse för att förutsättningarna kan ändras fram till lägerstart.

----

Uppdatering 23 april 2020

Situationen ser väsentligen oförändrad ut och myndigheternas rekommendationer kvarstår. Folkhälsomyndigheten har poängterat vikten av att fysisk aktivitet för barn och ungdomar fortsätter under denna tuffa tid. Vi har gjort en noggrann inventering av riskmoment i vår verksamhet och arbetar nu vidare med att vidta åtgärder. Dessa innefattar bland annat utglesning av sovplatser, förstärkta hygienrutiner och logistik för att minska antalet personer i lokaler som matsal och lektionssalar.

Sammanfattningsvis planerar vi fortsatt att genomföra sommarens läger med åtgärderna ovan.

----

Uppdatering 13 april 2020

Det nya coronaviruset påverkar oss alla och vi som står bakom Vitsgarn Seglarskola följer noga utvecklingen och vad det kan komma att innebära för vår verksamhet. Vår högsta prioritet är våra elevers och ledares hälsa och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordningar.

I nuläget utgår vi från att genomföra sommarens läger som planerat med förebyggande åtgärder vidtagna för att minimera risken för smittspridning. Vi ser nu över olika möjligheter att optimera lägerplatsen i sig och undvika att symptomatiska personer kommer ut till ön.

Situationen som vi nu upplever är dock unik och därför är det svårt att förutse hur situationen ser ut i sommar. Om myndigheterna begär att vi ska ändra vår planering så måste vi naturligtvis rätta oss efter detta.

Vi är stolta över det förtroende som vi får varje år och vill även fortsättningsvis förvalta det på bästa sätt.

Välkomna att kontakta kansliet på [email protected] vid eventuella frågor eller funderingar.

Kommer det bli några föräldradagar i år?

Vi har beslutat att ställa in föräldradagarna även i år.

Hur blir det då med konfirmationen?

Konfirmation kommer att ske på Vitsgarn på samma sätt som förra sommaren. Tillställningen kommer att livesändas på en lösenordsskyddad sida där ni välkomnas delta digitalt.

Vad gör ni för att säkerställa handhygienen?

Inför förra sommaren monterades ett stort antal tvättställ med rinnande vatten. Dessa kommer att finnas kvar och elever och ledare uppmuntras tvätta händerna ofta och alltid inför måltider.

Hur säkerställer ni städning och hygienåtgärder?

Våra redan noggranna städrutiner har förstärkts och skriftliga checklistor kommer finnas vid varje städområde. Skolchefen går en hygienrond dagligen där en plan för att åtgärda eventuella brister omedelbart upprättas.

Vad gäller vid sjukdomsfall?

Vid sjukdomsfall kommer personen behöva åka hem, vi ber därför föräldrar att ha beredskap för att hämta elever med kort varsel. Det är kursledningen som avgör om/när man behöver åka hem.

Hur ser avbokningspolicyn ut?

För att uppmuntra till att endast friska personer deltar i verksamheten kommer vi inte att kräva någon slutbetalning vid sen avbokning på grund av sjukdomsfall. Vid avhopp av andra skäl än sjukdom gäller ordinarie avbokningsregler.

Vad gäller vid resa till Vitsgarn?

Enligt FHM går det bra att resa från en annan region. Vi vill dock att man befinner sig i Sverige minst 2 veckor före lägerstart vid resa från utlandet.