Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet

Vitsgarn Seglarskola arrangeras och drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet (USFÖ) som är en del av riksförbundet Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF). USF är en ideell organisation som är politiskt och religöst obunden.

Vi bedriver lägerverksamhet där vi utbildar människor i segling och sjömanskap. Vi leder och lär varandra att ledas. Vår verksamhet inspirerar och intresserar våra eliver och ledare att ta nästa steg i sin utveckling. Verksamheten bygger på tillit och trygghet genom erfaren personal vilket skapar förtroende och kamratskap.

USF Östra Distriktet – Styrelseordförande:
Anna de Verdier
[email protected]

Kansli: Kim Sandberg

Styrelse

Anna de VerdierStyrelseordförande
Kim SandbergStyrelseledamot
Martin Ahlquist Styrelseledamot
Jan NaumburgStyrelseledamot
Fredrika SjööStyrelseledamot
Katja Stenport WahlstenStyrelseledamot
Marie HerlitzStyrelseledamot
Louis SchardStyrelsesuppleant
Selma FrykholmStyrelsesuppleant
Oliver von OlnhausenStyrelsesuppleant
Carl ChristersonStyrelsesuppleant