Organisation

Organisation

Vitsgarn Seglarskola arrangeras och drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet (USFÖ).

Kansli: Kim Sandberg

Vitsgarn Seglarskola
Box 16106
103 22 Stockholm

Telefon: 08-611 86 72
[email protected]

USF Östra Distriktet – Styrelseordförande:
Katja Stenport Wahlsten
[email protected]