Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Östra Distriktet

Vitsgarn Seglarskola arrangeras och drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet (USF-Ö) som är en del av riksförbundet Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF). USF är en ideell organisation som är politiskt och religöst obunden.

Vi bedriver lägerverksamhet där vi utbildar människor i segling och sjömanskap. Vi leder och lär varandra att ledas. Vår verksamhet inspirerar och intresserar våra elever och ledare att ta nästa steg i sin utveckling. Verksamheten bygger på tillit och trygghet genom erfaren personal vilket skapar förtroende och kamratskap.

Styrelseordförande:
Oliver von Olnhausen
[email protected]

Kansli:
Kim Sandberg
[email protected]

Kassör:
Martin Ahlquist
[email protected]

Styrelse

Oliver von OlnhausenStyrelseordförande
Fredrika SjööStyrelseledamot
Martin Ahlquist Styrelseledamot
Kim SandbergStyrelseledamot
Jan NaumburgStyrelseledamot
Marie HerlitzStyrelseledamot
Sofia Dinell SederowskyStyrelseledamot
Louis SchardStyrelsesuppleant
Carl ChristersonStyrelsesuppleant
Arthur WahlstenStyrelsesuppleant