Om Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF) är ett riksförbund för ungdomens sjöintressen. Riksförbundet är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. USF arbetar för att främst genom sin seglingsverksamhet och därtill knuten verksamhet sprida kunskap och förståelse för svensk sjöfart, sjöförsvar och övriga maritima intressen. Riksförbundet verkar också för att ungdomar och unga vuxna utvecklas som ledare och medmänniskor.

USF startade sin verksamhet med seglarläger redan 1946 under namnet Sveriges Flottas Ungdomsförbund. Seglarlägren bedrivs idag genom våra olika distrikt på ön Vitsgarn i Stockholms södra skärgård, på Assö i Stockholms norra skärgård, på Skraggen i Danderyd och i Göteborgs skärgård.

Seglarorganisation med historisk tradition

USF har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 45 år. Tidigare var vi intresseföreningen Sveriges Flottas ungdomsavdelning. Sedan 1964 har USF en egen styrelse och organisation. Tanken med våra seglarläger är att lägga grunden för ett livslångt intresse för sjöliv och segling hos barn och ungdomar.

Seglarläger varje sommar

Under juni-augusti erbjuder vi allmänna seglarkurser på 1-3 veckor, specialkurser som kappseglingskurser och en tre veckors kombinerad konfirmationsundervisning och seglarläger samt ledarkurser. Höst och vår anordnar vi även navigationskurser centralt. Eleverna på våra seglarläger är både pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år och alla får de lära sig:

Segling
Sjösäkerhet
Sjömanskap
Kamratskap
Ansvarskänsla

Från knatte till kurschef

Våra ledare är väl medvetna om sitt ansvar när de under en eller ett par veckor tar hand om ert barn. Alla ledare har också genomgått vår egna ledarskapsutbildning Ins/Ass med godkänt resultat. Alla våra ledare är f d elever, vilket vi är mycket stolta över. Flera av våra kurschefer har själva börjat som elev på ett knatteläger för över ett decennium sedan vilket bidrar till den familjära stämningen och starka gemenskapen på Vitsgarn.