Om USF

Om Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

”Ungdomsförbundet Sveriges Flotta skall bli bäst på att lära ut segling och sjömanskap samt att få människor att växa såsom seglare, lagkamrater och ledare.”

Så lyder vår vision. Ungdomsförbundet Sveriges Flotta startade sin verksamhet med seglarläger redan 1946 (då under namnet Sveriges Flottas Ungdomsförbund). Seglarlägren bedrivs idag på ön Vitsgarn i Stockholms södra skärgård, på Assö i Stockholms norra skärgård (endast för elever med astma och allergi), dagseglarläger på Skraggen (Danderyd) och Västra Distriktet i Göteborgs skärgård.

Seglarorganisation med historisk tradition

USF är en fristående civil ideell organisation som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 45 år. Tidigare var vi intresseföreningen Sveriges Flottas ungdomsavdelning. Men sedan 1964 har USF en egen styrelse och organisation. Tanken med våra seglarläger är att lägga grunden för ett livslångt intresse för sjöliv och segling hos barn och ungdomar.

Seglarläger varje sommar

Under juni-augusti erbjuder vi allmänna seglarkurser på 1-3 veckor, specialkurser som kappseglingskurser och en tre veckors kombinerad konfirmationsundervisning och seglarläger samt ledarkurser. Höst och vår anordnar vi även navigationskurser centralt. Eleverna på våra seglarläger är pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år och alla får de lära sig:

Segling
Sjösäkerhet
Sjömanskap
Kamratskap
Ansvarskänsla

Från knatte till kurschef

Våra ledare är naturligtvis fullt medvetna om sitt ansvar när de under en eller ett par veckor tar hand om ditt barn. Vi garanterar att alla elever tas om hand av välutbildade kurschefer och instruktörer. Alla våra ledare är f d elever, vilket vi är mycket stolta över. De barn som kanske har börjat på ett knattelägger kan genom åren fortsätta att utbilda sig och en dag bli kurschef. Det bidrar till den familjära stämningen och starka gemenskapen på Vitsgarn.