Kallelse till årsmöte 2020

Som medlem i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Östra Distriktet är du välkommen att delta på årsmötet som kommer att hållas den 25 november kl 19.00. På grund av rådande omständigheter finns det ett begränsat antal platser för att delta fysiskt på mötet, men det kommer att vara möjligt att delta via Zoom!

För att kunna delta behöver du anmäla dig, ange om du kommer att delta fysiskt eller digitalt här:
https://bit.ly/2GWHKXj

Mötet kommer att hållas den 25 november 2020 kl 19.00 i Lambertrummet i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Nacka. Om du anmäler dig till Zoom så kommer du få en länk några timmar innan årsmötet startar via e-post.

Årsstämmohandlingar görs tillgängliga på denna sida senast en vecka innan mötet.

Hoppas vi ses på årsmötet!