Kallelse till årsmöte 2020

Som medlem i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Östra Distriktet är du välkommen att delta på årsmötet som kommer att hållas den 25 november kl 19.00. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas helt digitalt.

För att kunna delta behöver du anmäla dig på följande länk:
https://bit.ly/2GWHKXj

Mötet startar den 25 november 2020 kl 19.00. Du som har anmält dig kommer att få en länk till det digitala mötet via e-post några timmar innan mötet startar.

Hoppas vi ses på årsmötet!