Lediga platser på våra seglarläger 2018

Vi har tyvärr ingen möjlighet att administrera kölistor, när det finns lediga platser så annonseras dessa i tabellen nedan. Om ni är intreserade av att gå på det läger där det finns ledig plats, kontakta då kansliet via mail: kansliet@vitsgarn.se eller telefon 08-611 86 72

När ni fått konfirmerat av kanliet att platsen blivit er, betala då omgående anmälningsavgift enligt dokumentet ordning och reda, Bäst betalas avgiften via Swisch 123 480 99 68

Anmälningen är preliminär tills dess vi mottagit anmälningsavgift.

Sidan är senast uppdaterad den 28 november 09.14

Tabellen visar antal lediga platser det finns kvar fördelat på flickor och pojkar på respektive läger.

Läger Flickor Pojkar
VG11
VG12
VG13  
VG14
VG15  
VG16  
VG17
VG18
VG21  
VG22    
VG23  
VK1-18 Fullt Fullt
VK2-18 Fullt Fullt
VK3-18 Fullt Fullt
INSASS Fullt Fullt