Lediga platser på våra seglarläger 2017

Plats tilldelas efter tid/datum anmälan inkommit till kansliet.

Vi har inga kölistor, när det finns lediga platser så annonseras dessa i tabellen nedan och tilldelas till de som skickar in anmälningsblankett via hemsidan.

Tabellen uppdateras minst 1 gång i veckan, främst måndagar.

Tabellen är senast uppdaterad den 9 maj 2017, klockan 11.29

Om det inte finns plats på önskat läger på Vitsgarn så titta gärna på våra dagseglarläger i Danderyd, www.skraggen.se eller våra specialläger för barn med astma- och/eller allergi, www.assoseglarskola.se. På Assö har vi även ett kombinerat konfirmations- och seglarläger som är öppet för alla.

Vid avhopp från fulltecknat läger uppdateras tabellen relativt omgående.

Tabellen visar antal lediga platser det finns kvar fördelat på flickor och pojkar på respektive läger.

Läger Flickor Pojkar
VG11  FULLT  FULLT
VG12  FULLT  1
VG13  FULLT  2
VG14  FULLT FULLT
VG15  FULLT  FULLT
VG16  FULLT  FULLT
VG17  FULLT  6
VG18  3 FULLT
VG21  FULLT  FULLT
VG22  FULLT  FULLT
VG23  FULLT  FULLT
VK1-17 FULLT FULLT
VK2-17 3 3
VK3-17 2 2
INSASS 1  1