Anmälan Online till våra seglarläger

Den 1 november öppnar vi för anmälningar till våra seglarläger 2018

 

Denna formulär innebär en fullständig anmälan till våra läger. Är du osäker så kontakta kansliet på tel: 08-611 86 72 eller maila

Alla fält är obligatoriska

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Land

Telefon hem

E-post

Jag vill i första hand gå på lägret med kursbeteckning

Jag vill i andra hand gå på lägret med kursbeteckning

Om du anmäler dig till ett av våra konfirmationsläger, ange hemförsamling

Jag har varit elev inom USF tidigare:

 Ja Nej

Allergier eller speciell kost

Närmast anhörig som kan nås under lägertiden (viktigt)

Namn

Telefon

Jag har läst och förstått Ordning & Reda

Målsman intygar att jag är simkunnig

Målmans namn *